İSTANBUL İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURSU

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu almak için hemen Yeni Uzman Akademi’yi arayıp, bilgi alabilir veya kayıt yaptırabilirsiniz. Yeni Uzman Akademi olarak başarıya giden yolda bütün imkanlarımızla sizin yanınızdayız.

Güvenlik Kültürü

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Güvenliğin 7 Temel Boyutuna Yoğunlaşmaktadır

 1. İş piyasası Güvencesi
 2. İstihdam Güvencesi
 3. İş Güvencesi
 4. Beceri Geliştirme Güvencesi
 5. Çalışma Güvenliği
 6. Temsil Güvencesi
 7. Gelir Güvencesi

ILO’nun belirlemiş olduğu ve yukarıda sıralamış olduğumuz güvenliğin 7 farklı boyutu gerçekleştirilemediği bir durumda gerçek anlamıyla güvenlikten bahsetmemiz de mümkün olamaz. Biz İstanbul işyeri hekimliği kursu olarak bu yazımızda çalışma güvenliği ve çalışma güvenliği içerisinde işyeri hekimlerinin öneminden bahsedeceğiz.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma şartları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmaları ifade eder.  Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; ”yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3. Maddesinde ise  “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır” denilmektedir. Bildirgenin 25. Maddesinde de Her şahsın,  kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılama güvenliği hakkı olduğu belirtilmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliğinin üç temel amacı bulunmaktadır:

 1- Çalışanların korunması

 Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

 Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,

 Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,

 2- İşletmenin korunması

Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek,

 3- Üretimin korunması

Üretimin devamlılığını sağlamak,

Verimi artırmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları başta iş verinin görevi olmakla beraber; işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işveren temsilcisi ortak çalışma yürütürler.

İşyeri Hekimi Kimdir?

 İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekim olarak adlandırılabilir. İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

a) Rehberlik;

b) Risk değerlendirmesi;

c) Sağlık gözetimi;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

e) İlgili birimlerle işbirliği; başlıca görevleridir.

Kimler İşyeri Hekimi Olarak Görev Alabilir?

Hekimlerin işyeri hekimi olarak görev alabilmeleri için işyeri hekimliği eğitimi almaları ve işyeri hekimliği sınavlarında başarılı olmalıdır.

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

İşyeri Hekimliği eğitimleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurs düzenlemek için izin verilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenir. İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi bakanlıktan gerekli izinleri alarak işyeri hekimliği eğitimleri düzenlemek için yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur.

İşyeri Hekimliği Kursu Başvuruları

Eğitim kurumumuz,İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi kurs başvuruları için nüfus cüzdanı, diploma ve kurs kayıt başvuru dilekçesi istemektedir.

Kurs Başvuru Evraklarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yurt dışı mezunu hekimlerin YÖK’ten alınmış denklik belgesi de ibraz etmesi gerekmektedir. Türkiye’deki üniversitelerden mezun olanlar ise pratisyen hekimlik diploması ile başvuru yapabilecekleri gibi uzman hekimlik diploması ile de başvuru yapabilirler.

Diploma ve nüfus cüzdanı bilgilerinin de aynı olması gerekmektedir. Çeşitli nedenlerle kimlik bilgilerinin eşleşmemesi halinde kursiyer adaylarımızın İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye nüfus kayıt örneği de ibraz etmesi gerekmektedir.

Eğitim Süreci

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitimler 35 günlük kesintisiz eğitim olarak düzenlenir. Bu eğitimler;

15 gün süren uzaktan eğitimleri ile başlar. Uzaktan eğitimler İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim sistemi üzerinden toplam 90 saat olarak yapılır. Katılımcılarımız kendileri için uygun saatler arasında eğitimlere katılabilirler. Uzaktan eğitimlerin sona ermesinin ardından İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde eğiticilerin rehberliğinde günlük maksimum 6 saat olarak programlanmış bir program olarak düzenlenen bu eğitimler, pandemi dönemi ile beraber online sisteme taşınmıştır. 40 saatlik son dönem ise İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitim kadrosu tarafından uygun görülen ve iş sağlığı hizmeti alan işyerlerinde yapılır.

İşyeri Hekimliği Sınavları 

İşyeri hekimliği sınavları, İSG alanındaki tüm sınavlar gibi ÖSYM tarafından yapılır. Katılımcılarımızın işyeri hekimliği sınavlarına girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekmektedir.

İstanbul İşyeri Hekimliği Eğitimlerinde Zirve İsim Yeni Uzman Akademi

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi eğitimlerini öğrenci odaklı olarak alanının en iyisi eğiticilerin eşliğinde yapmaktadır. Bu eğitimleri düzenlerken sadece katılımcılarının gireceği işyeri hekimi sınavında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla değil; aynı zamanda katılımcıların işyeri hekimliği sektörüne adım attıklarında tam donanımlı olarak başlamalarını sağlamaktadır. Eğitim bizim işimiz parolasıyla yola çıkan eğitim kurumumuz; katılımcıları için birbirinden yararlı eğitim seçenekleri ile katılımcılarına hizmet sunmaktadır.

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’den eğitim alan bütün katılımcılarımıza,

 • Soru Bankaları ve Konu Anlatım Kitaplarından oluşan eğitim seti hediye ediyoruz.
 •  Eğitim kurumumuzdan eğitim alan bütün kursiyerlerimize sınav öncesi 60 saatlik konu anlatımı ve soru çözüm programını da ücretsiz düzenliyoruz.
 • Bizden eğitim alan tüm kursiyerlerimize yine ücretsiz olmak üzere ISO 45001 Sertifika Eğitimi düzenliyoruz.
 • Yukarıda saydıklarımıza ilave olarak yine kursiyer ve aldığı eğitim fark etmeksizin herkese kariyer planlamalarına yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla yine ücretsiz olarak İngilizce ve Rusça eğitimleri düzenliyoruz.

Herkesin Hizmetine Sunuyoruz

Eğitim alanındaki dijital ders notlarımızı https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan ücretsiz yayınlamakla beraber, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm mevzuatları da yine  https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamızdan yayınlıyoruz.

İstanbul işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi işveren ve İSG alanındaki profesyonelleri buluşturmak için sosyal medya hesaplarından iş ilanları yayınlıyor. https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut sosyal medya hesaplarımızı takip ederek iş ilanlarına siz de göz atabilir ve kendinize uygun şirkette mesaiye başlayabilirsiniz.