Ankara Diğer Sağlık Personeli Kursu

ANKARA İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ KURSUNUN EN İYİSİ YENİ UZMAN AKADEMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanmasında İşyeri Hemşireliği (DSP)

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından işyerlerine görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekiminin yanı sıra diğer sağlık personeli de önemli işlevleri yerine getirmektedir. Sağlık hizmetleri bölümlerinden mezun olan birçok kişi eğitim kurumumuz Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye ulaşarak, nasıl işyeri hemşiresi (DSP) olabilecekleri hakkında bilgi almaktadır.

İş yerlerinde işin yürütüldüğü esnada çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak tanımlanmaktadır.  Evrensel anlamda ise İş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike veya arıza meydana gelmeden, tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını kapsamaktadır.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu eski geleneksel yaklaşımlar yerini çağdaş yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi baz alınırken, olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alınır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise, sistem hataları yerine, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesi, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne ağırlık verir. Burada amaç olay gerçekleşmeden çalışanların güvenliği sağlayacak adımlar atmaktadır.

Ankara Diğer Sağlık Personeli Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Neden Önemlidir?

İş sağlığı ve güvenliği, tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst seviyeye çıkarmak, bu seviyede sürdürmek, çalışanların çalışma şartları sebebi ile sağlık problemleri yaşamasını önlemek amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. Sağlık, hepimizin de bildiği gibi yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkı olduğu gibi çalışanların da en doğal hakkıdır.

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 25. Maddesinde herkesin, kendisi ve ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkının varlığı vurgulanmaktadır.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

d) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

e) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

f) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

g) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

h) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

*Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

* Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

*  Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Ankara işyeri Hemşireliği Kursu Yeni Uzman Akademi Eğitim Başvuruları

İşyeri hemşireliği (DSP) alanında eğitim almak isteyen kursiyer adaylarımız eğitim kurumumuza,

  • Diploma
  • Nüfus Cüzdanı
  • Kurs Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapabilirler.  

İşyeri Hemşiresi / Diğer Sağlık Personeli (DSP) Eğitimleri

Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi tarafından eğitimler bakanlığın direktifleri doğrultusunda yapılır. Eğitim programı ise şöyledir:

Uzaktan Eğitim: toplam süresi 45 saat olan ve Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitimlerinin birinci kısmını oluşturan uzaktan eğitimler; kurumumuzun eğitim programı üzerinden kayıtlı derslerin katılımcılar tarafından diledikleri saatler arasında takip etmeleri ile gerçekleştirilir.

Örgün Eğitimler: Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin dersliklerinde yüz yüze olarak yapılan eğitimlerdir. Bu eğitimlerin süresi ise uzaktan eğitimlerde olduğu gibi yine 45 saattir. Ders programı bir günde 6 saatten fazla ders olmayacak şekilde önceden belirlenir.

Pandemi Döneminde Örgün Eğitimler

Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi tarafından örgün eğitimler pandemi dönemi ile birlikte internet ortamına taşınmıştır. Dersler online olarak yapılmaktadır. Örgün eğitimler ile birlikte işyeri hemşireliği eğitimleri kurumumuz tarafından % 100 internet aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır.

İşyeri Hemşireliği Sınavları

İşyeri Hemşireliği / Diğer Sağlık Personeli Sınavları bakanlığın yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılır. Sınavlar her yıl iki defa yapılmakla beraber adayların bu sınavlara girmesi ve yeterli puanı almaları gerekmektedir. Yeterli puanı alamayan adaylar sonraki sınavlara ÖSYM sınav işlemlerini gerçekleştirerek girebilirler.

Sınavda başarısız olan İşyeri hemşiresi veya bilinen diğer adı ile Diğer Sağlık Personeli (DSP) olabilmek için Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan şartlara uygun olmak esastır.

Sınavda başarısız olan Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin katılımcıları sonraki sınava hazırlık amacıyla eğitim merkezimizdeki kurslara misafir öğrenci olarak ücretsiz katılabilirler.

Sonuç Olarak: İşyeri hemşiresi / diğer sağlık personeli ( DSP) olarak çalışmak isteyen sağlık çalışanlarımızın;

Hemşirelik, sağlık memurluğu, çevre sağlığı teknisyenliği, acil tıp teknisyenliği bölümlerinden birinden mezun durumda olması gerekirken;  gerekli eğitimleri almaları ve sınavda da yeterli puana ulaşmaları da gerekmektedir.  

Ankara’da işyeri hemşireliği kursu olarak da hizmet veren Yeni Uzman Akademi eğitim alanında kendini ispatlamış ve eğitim sektörü içerisinden isminden hep övgüyle bahsettirmeyi başarmış bir eğitim kurumudur.

Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi eğitimlerini her biri alanında tanınan eğitimcilerin rehberliğinde gerçekleştirmektedir. Eğitim alan her kursiyerine sadece sınavlara yönelik olmasının dışında iş ve kariyer hayatlarına destek sağlayacak şekilde uygulanan ücretsiz kursları ile de adından sık sık söz ettirmeyi bir kere daha başarmıştır.

Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi kendisinden eğitim alan bütün katılımcılarına ücretsiz olarak;

-ISO 45001 Sertifika ve Eğitimi

–  Sınav Öncesi Soru Çözüm ve Konu Anlatım Programı

– İngilizce ve Rusça Eğitimi ( katılımcılar diledikleri dil eğitimini seçebilir)

– Sınava yönelik Konu Anlatım Kitabı ve Soru Bankası hediye etmektedir.

Herkes Yararlansın Diye: Ankara işyeri hemşireliği kursu olarak hizmetlerini sürdüren Yeni Uzman Akademi,ders notlarını internet sayfası aracılığıyla herkesle ücretsiz paylaşıyor. Sadece işyeri hemşireliği değil; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanlığı notları da dahil olmak üzere https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan indirebilirsiniz. ayrıca yine İSG tüm alanları ile ilgili mevzuatları da yine sitemiz üzerinden https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfasından indirebilirsiniz.

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin:   Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademieğitim sonrasında da katılımcıları ile bağlarını sıkı tutmak ve iş alanlarında yardımcı olmak amacıyla sosyal medyada da boy göstermeye başlamıştır. Sizler de iş güvenliği alanında gelişmelerde n haberdar olmak isterseniz veya iş / personel arayışındaysanız bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. https://www.facebook.com/taner.basol.311 facebook  ve  https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut  instagram hesaplarımızı takip edebilirsiniz.