İzmir Diğer Sağlık Personeli Kursu

İzmir Diğer Sağlık Personeli Kursu almak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Yeni Uzman Akademi olarak A,B,C sınıfı iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, temel isg kursu ve hijyen kursu vermekteyiz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanması ve Diğer Sağlık Personeli (DSP)

İş yerlerinde işin yürütüldüğü esnada çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak tanımlanmaktadır.

Genel anlamda ise İş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike veya arıza meydana gelmeden, tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını kapsamaktadır.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu eski geleneksel yaklaşımlar yerini çağdaş yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi baz alınırken, olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alınır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise, sistem hataları yerine, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesi, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne ağırlık verir. Burada amaç olay gerçekleşmeden çalışanların güvenliği sağlayacak adımlar atmaktadır.

İzmir Diğer Sağlık Personeli Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

Diğer Sağlık Personeli ( DSP ) Kimdir?

Diğer Sağlık Personeli, iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda verilen hizmetlerde İşyeri Hekimine destek olmaktadır.

6283 Numaralı Hemşirelik Kanunu’nda; Hemşireliğin tanımı şöyle yapılmıştır. Hekim tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Hemşireler ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda ise İşyeri Hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık çalışanını ifade eder.

Kimler İşyeri Hemşiresi / Diğer Sağlık Personeli ( DSP) Olabilir? 

Hemşire
Sağlık Memuru
Acil Tıp Teknisyeni
Çevre Sağlığı Teknisyeni
 unvanına sahip kişileri kapsamaktadır.


Bu bölümlerden herhangi birinden mezun olan kişilerin eğitim aldıktan sonra elde edebileceği bir unvandır.


İlgili kişiler İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi Eğitim kurumundan eğitim almaları ve eğitim sonrasında da ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları ile elde edecekleri bir unvandır.

İşyeri Hemşireliği Başvuruları

İzmir işyeri hemşireliği kursa Yeni Uzman Akademi’den eğitim almak isteyen kursiyer adaylarımızın eğitim kurumumuza,

-Diploma

-Nüfus Cüzdanı

-Kurs Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapabilirler.  

Adaylarımızın, nüfus cüzdanı ve diplomalarındaki bilgilerin aynı olması gerekmektedir. Bilgiler arasında başta evlilik nedeniyle değişiklik olan adaylarımızın başvuru esnasında kurumumuza nüfus kayıt örneği de ibraz etmeleri gerekmektedir. 

İzmir Yeni Uzman Akademi’de Eğitim Süreci

Eğitim kurumumuz İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitimler Çalışa Bakanlığı tarafından belirlenen programa uygun olarak yapılır. Eğitim merkezimizde kurslarımızın yapılış şekli ise şöyledir:

Uzaktan Eğitim Süreci: 45 saatlik bir program olarak İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin internet programı aracılığıyla yapılır. Dersler sisteme kaydedilir ve katılımcılarımız kendileri için uygun saatlerde sistem üzerinden derslere giriş sağlarlar. Bu dersler sisteme kayıtlı olduğu için katılımcılar diledikleri sıklıkla dersleri tekrar edebilirler.

Örgün Eğitim Süreci: Yüz yüze eğitim olarak da anılan bu kısımda ise katılımcılarımızın dersler içinİzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye gelmeleri ve bakanlığın belirlediği standartlarla dizayn edilen sınıflarımızda dersleri takip etmeleri gerekmektedir. Örgün eğitimler, uzaktan eğitimlerde olduğu gibi 45 saat olarak düzenlenir. 

% 100 Uzaktan Eğitim Fırsatı

Kovid – 19 pandemi döneminde katılımcılarımızın salgından daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla örgün eğitimlerimizi online sisteme taşımış bulunuyoruz. Böylelikle hem sağlık çalışanlarımızın yoğun mesai yaptığı bu günlerde az da olsa onlara kolaylık sağlamış olduk. Sağlık çalışanlarımız İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’den eğitim aldıkları bu süreç içerisinde derslerinin tamamını internet aracılığıyla uzaktan alabilmektedirler.  Ayrıca örgün eğitimlerin internet ortamına taşınmasıyla telefon, tablet, bilgisayar aracılığıyla derslerimize Türkiye’nin her yerinden katılabilirsiniz.

Eğitimlerimiz için bırakın kursumuza gelmeyi; İzmir’e bile gelmenize gerek yok.  Siz de % 100’ü uzaktan olarak DSP eğitimi almak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.

Diğer Sağlık Personeli ( DSP) / İşyeri Hemşireliği Sınavları

İşyeri hemşireliği sınavları, bakanlık tarafından ÖSYM’ce yapılır.

Diğer Sağlık Personeli olmak isteyen adaylar, kurslarının bitmesinin ardından ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girmek ve yeterli puanı almak zorundadırlar. 

Eğitimlerini İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’den alan ve sınavda başarı sağlayamayan katılımcılarımız sonraki sınava hazırlık amacıyla derslerimize misafir öğrenci olarak ücretsiz katılabilirler.

Diğer Sağlık Personellerinin Çalışma Süreleri

Diğer sağlık personeli çalışma süreleriçalışan sayısına göre değişiklik gösterir. Buna göre;

* Çok tehlikeli ve 10 – 49 çalışanı olan işyerlerinde: Çalışan başına 10 dk.

* Çok tehlikeli ve 50 – 249 çalışanı olan işyerlerinde: Çalışan başına 15 dk.

* Çok tehlikeli ve 250 üzeri çalışanı olan işyerlerinde: Çalışan başına 20 dk

İşyeri Hemşiresinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Diğer sağlık personelleri işyeri hekimleri ile birlikte görev yapar.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerini yapar.  

Hizmet sunulan işyeri ve personeli ile ilgili veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenelerde gerekli yardımı sunar.

Özel politika gerektiren grupların takibini yaparak gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunun yürütülmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev alır.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimine gerekli desteği sağlar.

İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.

İş güvenliği hizmeti verilen işyerlerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar.

Ayrıca işyeri hekimi tarafından verilen direktifleri yerine getirir.

Yeni Uzman Akademi Her Zaman Farklıdır

Sektörde 7 yılı başarılarla geride bırakmak üzere olan İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi, İş Güvenliği alanında birçok başarıya imza atmış bir eğitim kurumudur. Yeni Uzman Akademi katılımcılarını sadece sınavlara hazırlamakla kalmaz aynı zamanda mesleğe atıldıkları dönem tam anlamı ile bir profesyonel olarak çalışmalarını sağlar.

İş güvenliği tüm kamuoyunun dikkatle takip ettiği ve her geçen gün önemi daha da artan bir konudur. İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi de bu alanda mesleğinin en iyilerini yetiştirmek için azim ve kararlılıkla çalışan ve üstüne düşen görevi yerine getirmek için de alanının en iyileri ile çalışan bir eğitim kurumudur.

Pandemi döneminde örgün eğitim derslerini internet ortamına taşıyan Yeni Uzman Akademi ile profesyonelliğe her zaman bir adım daha yakınsınız. İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’den Diğer Sağlık Personeli (DSP) eğitimi almanız halinde sınav öncesi yenileme ve soru çözme programlarından ücretsiz yararlanabilir ve dışarıda satışı olmayan yani Yeni Uzman Akademi öğrencileri için özel hazırlanmış Diğer Sağlık Personeli Sınavlarına Hazırlık Kitabı ve soru bankasına da ücretsiz sahip olabilirsiniz. Siz de işinizin uzmanı olmak için İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzmanı tercih ederek başarıyı yakalayın.

Herkese Açık

Herkes yararlansın diye İzmir işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi olarak ders notlarımızı sayfamızdan ücretsiz paylaşıyoruz. Üstelik sadece DSP alanında değil, İş Güvenliği, İşyeri Hemşireliği notlarını da   https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan ücretsiz indirebilir, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Ayrıca yine ücretsiz olarak İSG mevzuatlarını da indirebilirsiniz.  https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari

Yeni Uzman Akademi Sosyal Medyada

İzmir’de işyeri hemşireliği kursu olarak hizmet veren Yeni Uzman Akademi sosyal medya hesapları ile hem katılımcılarına İSG hakkındaki gelişmelerle ilgili bilgiler veriyor hem de iş arayanlarla personel arayanları buluşturuyor. Siz de Yeni Uzman Akademi’yi sosyal medyadan https://www.facebook.com/taner.basol.311 facebook ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.