Ankara İşyeri Hekimliği Kursu

İş sağlığı ve Güvenliği Ne Demektir?

İş sağlığı ve güvenliğini; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilimsel çalışmalar olarak tanımlamak mümkündür.

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

İşyeri Hekimi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlere verilen unvandır. İşyeri hekimlerinin görev ve yetkileri ilgili bakanlıkça belirlenmiştir.

a) Rehberlik;

b) Risk değerlendirmesi;

c) Sağlık gözetimi;

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) İlgili birimlerle işbirliği;

İşyeri Hekiminin Yetkileri

a) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

b) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

c) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İşyeri Hekimlerinin Yükümlülükleri

 (1) İşyeri hekimleri, bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) İşyeri hekimleri, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren halleri genel müdürlüğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(4) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri hekiminin görevleri başlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

(5) İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur?

İşyeri hekimi olmak isteyen hekimlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aradığı iki şart vardır:

  1. İşyeri hekimliği eğitimi almak
  2. İşyeri hekimliği sınavlarında başarı göstermektir.

Adayların öncelikle işyeri hekimliği eğitimi alması gerekmektedir. İşyeri hekimliği eğitimi almadan işyeri hekimliği sınavlarına girmek de mümkün değildir. Adayların bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almaları gerekmektedir.

Ankara işyeri hekimliği kursu olarak eğitimler düzenleyen Yeni Uzman Akademi de bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur. Eğitim sektöründe 7. yılını geride bırakmaya hazırlanan kurumumuz Ankara’nın en tanınmış eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 

Kurs Kayıt İşlemleri

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’ye kayıt yaptırmak isteyen kursiyerlerimizin eğitim kurumumuza diploma, nüfus cüzdanı ve kurs kayıt başvuru dilekçesiyle gelerek resmi kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Ankara Yeni Uzman’da Eğitim Zamanı

Eğitim kurumumuzda işyeri hekimliği kurslarımız 35 gün içerisinde kesintisiz üç basamak halinde düzenlenir.

  1. Adım:  Uzaktan eğitim olarak 15 gün boyunca devam eden ve katılımcıların asenkron derslere gün içerisinde istedikleri zamanda girebildikleri derslerdir. Bu dersler sisteme kayıtlı olduğundan katılımcılar istedikleri sıklıkta derslere katılabilirler.  
  2. Adım: Örgün eğitim (yüz yüze eğitim) modeli ile işlenen bu dersler de 15 gün devam etmektedir. Bu dersler günde en fazla 6 saat olacak şekilde işlenir.

Pandemi Döneminde Örgün Eğitimler: Pandemi döneminde Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi tarafından örgün eğitimler online sisteme taşınmış ve aynı eğitici kadrosu ile derslerin yapılmasına devam edilmiştir.

 Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi örgün eğitimleri online sisteme taşımakla hem pandemi tedbirlerinin uygulanmasına katkı sağlamış hem de internetin olduğu her yerden katılımcıların derslere katılmasını sağlamıştır.

  • Adım: Pratik eğitim olarak yapılan bu bölümde dersler işyeri güvenliği hizmeti alan ve işyeri hekimi bulunduran iş yerlerinde yapılır. Eğitim süresi 40 saat olmakla beraber 5 gün içerisinde tamamlanır. Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin alan eğitimlerinde katılımcılar iş hayatlarında gerekli olacak bilgi ve belge toplama, arşivleme gibi işler hakkında geniş bilgi edinirler.

İşyeri Hekimliği Sınavı

İşyeri hekimliği sınavları ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Katılımcılar eğitimlerinin bitmesinin ardından işyeri hekimliği sınavlarına girerek yeterli puanı almak zorundalar. Yeterli puanı alamayan katılımcılar bir sonraki sınavlara tekrar kurs almadan girebilecekleri gibi Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitimlerine de misafir öğrenci olarak katılabilirler.

Ankara’nın İşyeri Hekimliği Kurslarında Değişmeyen Adresi 7. Yılında

Ankara İşyeri hekimliği kursu olarak eğitim sektöründe yer alan Yeni Uzman Akademi sektörün değişmez isimleri arasında yer almakla beraber; eğitim camiasında da başarıları sayesinde yer edinmiş bir eğitim kurumudur.

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi eğitimlerini öğrenci odaklı olarak alanının en iyisi eğiticilerin rehberliğinde yapmaktadır. Eğitimlerini düzenlerken sadece katılımcılarının gireceği işyeri hekimi sınavında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla değil; aynı zamanda katılımcıların işyeri hekimliği sektörüne adım attıklarında tam donanımlı başlamalarını sağlamaktadır. Eğitim bizim işimiz parolasıyla yola çıkan kurumumuz; katılımcıları için birbirinden yararlı eğitim seçenekleri ile katılımcılarına hizmet sunmaktadır.

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi’den eğitim alan bütün katılımcılarına,

  •  Konu Anlatım Kitapları ve soru bankalarından oluşan eğitim seti hediye ediyor.
  •  Eğitim kurumumuzdan eğitim alan bütün kursiyerlerimize sınav öncesi 60 saatlik konu anlatımı ve soru çözüm programını da ücretsiz düzenlemekte.
  • Bizden eğitim alan tüm kursiyerlerimize yine ücretsiz olmak üzere ISO 45001 Sertifika Eğitimleri düzenlemekte.
  • Yukarıda saydıklarımıza ilave olarak yine kursiyer ve aldığı eğitim fark etmeksizin herkese kariyer planlamalarına yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla yine ücretsiz olarak İngilizce ve Rusça eğitimleri ile de kariyer planlaması yapan adayların yanında yer alıyor.

Siz de  Ücretsiz Yararlanabilirsiniz

Eğitim alanındaki dijital ders notlarımızı https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan ücretsiz yayınlamakla beraber, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm mevzuatları da yine  https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamızdan yayınlıyoruz.

Ankara işyeri hekimliği kursu Yeni Uzman Akademi işveren ve İSG alanındaki profesyonelleri buluşturmak için sosyal medya hesaplarından iş ilanları yayınlıyor. https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut sosyal medya hesaplarımızı takip ederek iş ilanlarına siz de göz atabilir ve kendinize uygun şirkette mesaiye başlayabilirsiniz.