İstanbul İş Güvenliği Kursu İSG İstanbul’dan Alınır

İstanbul İş Güvenliği Kursu veren İSG İstanbul, Yeni Uzman Akademi ailesinin bir üyesidir. Sizde A,B,C sınıfı iş güvenliği kursu, işyeri hekimliği kursu, işyeri hemşireliği kursu, temel isg kursu veya hijyen kursu almak isterseniz hemen Yeni Uzman Akademi’yi arayın. Bir telefon kadar size yakınız.

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Ortaya Çıkışı:

Sanayi devrimi ile teknoloji toplumlara ekonomik üstünlük sağlamış olsa da birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Endüstrileşmenin kendisinde var olan ya da çalışma sürecinde oluşabilen risk ve tehlikelerin sebep olduğu başlıklardan en önemlileri; iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır diyebiliriz. Endüstrileşmenin ilk dönemlerinde çalışanlar birer makine olarak görülmüş ve emekçilerin sorunları ise görmezden gelinmiştir.  Fakat problemlerle karşı karşıya gelen işçinin, geçici ya da sürekli olarak çalışamaması üretimde problemlere sebep olmuş ve üretimde düşüş meydana gelmiştir. Bu durum işverenler için olumsuz karşılanması ise işverenleri, iş güvenliğinin sağlanması ve işçi sağlığının korumasına yönelik tedbirler almaya zorlamıştır. Bu durum sadece işverenlerin değil çeşitli kuruluşlar tarafından da iş ve işçi güvenliğini sağlamak alanında çalışmalar yapmaya itmiştir.  

İstanbul İş Güvenliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi

Ülkemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikler aracılığı ile yapılmasına karşın; 20 Haz 2012 tarihinde yayımlanan 6331 Sayılı Kanun ile kapsamlı bir şekilde ele alınarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kişi ve kurumların görev ve yetkileri belirlenmiştir.

İş Güvenliği Nedir?

İşyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar olarak nitelendirilebilir.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

6331 Sayılı Kanun’un3. Maddesinde, İş Güvenliği Uzmanı;usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik eleman olarak tanımlanmıştır.

İş Sağlığı Uzmanı Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İstanbul İş Güvenliği Kursu uzmanı olabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterler vardır. İSG Uzmanı olmak isteyenlerin bu kriterlere uygun olması gerekmektedir. Kriter basamakları bir birilerini destekler nitelikte olduğundan adayların hepsine sahip olması gerekmektedir.

İstanbul iş sağlığı ve güvenliği kursu olarak hizmet veren Yeni Uzman Akademi eğitim departmanı bakanlığın öngördüğü kriterleri şöyle sıralamıştır.

  1. Uygun Bölümlerden Mezun Olmak.
  2. İSG Eğitimi Almak.
  3. İSG Sınavında Başarılı Olmak.
  4. İSG Sertifikası Almak.    

İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin sıraladığı kriterleri madde madde ele almamız gerekirse;

1 – Uygun Bölümlerden Mezun Olmak

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı olmak isteyen adayların öncelikle;

Mühendislik Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Teknik Eğitim Fakültesi

Fen veya Fen Edebiyat Fakültelerinin, Fizik – Kimya – Biyoloji Bölümlerinden

Meslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarından mezun olması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için, yukarıda yazılı fakülte ve bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Bu fakülte ve bölümler dışından mezun olanlar İSG Uzmanı olamazlar.

2 – İSG Eğitimi Almak

İSG uzmanı veya kısaltılmış haliyle İSG uzmanı olmak isteyenlerin ilgili bakanlığın kurs açma izni verdiği bir eğitim kurumundan İSG eğitim alması gerekmektedir.

İSG Eğitimi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İstanbul iş güvenliği kursu olarak hizmet veren Yeni Uzman Akademi olarak bizler;

a  – Kimlik ( Nüfus Cüzdanı)

b – Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

c- Kurs Başvuru Dilekçesi ( Kurs Kaydı Esnasında kurumumuzdan temin edebilirsiniz. )    

Not:

Katılımcıların kimliklerindeki soyadları ile diplomadaki soyadlarının aynı olması gerekmektedir. Soyadları tutmayan katılımcıların kayıt işlemlerinde nüfus kayıt örneği de sunması gerekmektedir.

 İSG Eğitimi Süreci Nasıl İşlemektedir?

İstanbul iş sağlığı ve güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitimler,

  • 90 saat uzaktan eğitim
  • 90 saat örgün eğitim
  • 40 saat staj eğitiminden oluşur.

Uzaktan eğitimler

İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin her katılımcısı için özel olarak oluşturduğu ID ve şifre ile Yeniuzman.isguzem.online sayfası üzerinden asenkron olarak yapılan derslerdir. Bir gün içerisinde en fazla 6 saat olacak şekilde işlenir.

Örgün Eğitimler:

İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi eğitim kurumlarının İSG eğitimleri için hazırlanmış sınıflarında uzman eğitimciler rehberliğinde verilir.

Pandemi Dönemi Örgün Eğitimler:

Covid – 19 pandemi döneminde ilgili bakanlığın uygulamaları gereğince İSG örgün eğitimleri, İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi tarafından online sisteme taşınarak eğitimlerin herhangi bir aksamaya uğramadan tamamlanması sağlanmıştır.

Staj Eğitimleri:

İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi, staj eğitimlerini kadrosunda bulundurduğu İSG Uzmanları öncülüğünde pandemi kurallarına uygun şekilde küçük gruplar halinde vermektedir.

3 – İSG Sınavlarında Başarılı Olmak

İSG uzmanlığı katılımcıları için ÖSYM tarafından yılda iki defa olmak üzere sınav düzenlenir. Adayların bu sınavlara girerek yeterli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

4 – İSG Sertifikası Almak

İSG sınavlarında başarılı olan katılımcılar İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruları yaparak İSG Uzmanlık Sertifikalarını almalıdırlar. İSG sertifikasını alan katılımcılar İSG – Kâtip uygulaması üzerinden işlem yapabilecek hakkı dolayısı ile de İSG Uzmanı olarak görev yapma hakkını elde ederler.

Sonuç:

Yeni Uzman Akademi İstanbul iş güvenliği kursu İSG alanında A- B ve C eğitimleri verme yetkisine sahip bir eğitim kurumu olmakla beraber sektörde 7 yılı geride bırakmış durumdadır. Eğitimlerinizde İstanbul iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’yi seçerek kariyer planlamanızda ilk adımı atabilirsiniz.