Yeni Uzman Akademi İş Güvenliği Kursu

Personelinin eğitim sektörüne yıllarını vermiş tecrübeli eğitimcilerden oluşması kalitesini ve farkını ortaya koymaktadır.

İSG eğitimleri bulunduğu eğitim alanından sadece birisi olup, özel öğretim ve özel eğitim alanında birçok yatırıma imza atmış bir kuruluştur.

İş sağlığı ve güvenliği, İş Yeri Hekimliği eğitimlerini tecrübeli ve alanında uzman eğitimciler tarafından, ilgili bakanlıklardan aldığı yetki belgelerine dayanarak Esenler merkez binasında vermektedir.

Misyonumuz 

Yeni Uzman Akademi olarak, Konusunda deneyimli ve uzman eğitmen kadrosu ile bireysel ve kurumsal iş sağlığı güvenliği alanında, eğitim hizmetlerini sunarak İş güvenliği uzmanı yetiştirmektir.

İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitimini Kimler ya da Hangi Kurumlar Verir?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversiteler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıf ve dernekler ile özel hukuk tüzel kişileri.

Kısaca, yetki belgesine sahip her kurum verebilir, gerçek kişiler bu eğitimleri veremez.