İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitiminin olası tüm kazalardaki hayat kurtarmada ne kadar önemli olduğu bilinmektedir.

Günümüzde birçok bölümde insan hayatını kurtarmaya yarayan ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği noktasında da işverenlere büyük sorumluluklar getirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde öncü kuruluş olan Yeni Uzman Akademi, ilk yardım eğitimi konusunda da tecrübeli kadrosu, en güncel mevzuata uygun eğitim müfredatı ile birçok bireyin bu konuda bilgi ve pratik sahibi olmasını sağlamaktadır. 

İlk Yardım Eğitimi, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi
İlk Yardım Eğitimi Kursu

İlk Yardım Nedir?

Ani olarak yaşanan kaza, hastalık, afet, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda hastanın ve iş yerinin güvenliğini sağlamak, hastanın ilk değerlendirmesini ve müdahalesini yapabilmek için ilk yardım eğitimi şarttır. Ambulans ya da doktor gelene kadar kişinin durumunun kötüleşmesine engel olmak için ortaya koyulan müdahaleye ilk yardım adı verilmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde etkinlik gösteren tüm iş yerlerinde çalışanların belirli bir kısmının İlk Yardım Eğitimi alması şarttır. Bu eğitim ilk yardımın özelliklerini içerir ve oldukça önemlidir.

İlk Yardım Eğitimini Kimler Alabilir?

İlk yardım eğitimini kurumda bulunan,çalışan veya çalışmayan herkes alabilir. Bu konuda belirli bir kriter yoktur. İlk Yardımcı: Ani hastalık, yaralanma, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda hastaya tıbbi araç gereç olmaksızın elde bulunanlarla ve ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardın eğitimi almış kişilerdir.

İlk Yardım Eğitimi, İş Güvenliği Kursu / İSG Kursu / İSG Eğitimi
İlk Yardım Eğitimi Kursu

1-Eğitim İçeriği

Genel İlk Yardım Bilgileri

İlk yardım nedir?

Acil tedavi nedir?

İlk yardımcı kimdir?

İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir?

İlk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

İlk yardımcının ABC’si nedir?

2-Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

İlk yardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?

Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?

Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

3- Temel Yaşam Desteği

Solunum ve kalp durması nedir?

Temel Yaşam Desteği nedir?

Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir?

Hava yolu tıkanıklığı nedir?

Dış kalp masajı nasıl yapılır?

Yapay solunum nasıl yapılır?

Uygulamalı eğitim

Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

4-Kanamalarda İlk Yardım

Kanama nedir?

Kaç çeşit kanama vardır?

Vücutta Baskı Uygulanacak noktalar nelerdir?

Dış kanamalarda ilk yardım nasıl yapılır?

İç kanamalarda ilk yardım nasıl yapılır?

Turnike uygulaması

Şok nedir, Şokta ilk yardım ,Şok pozisyonu nasıl verilir?

Burun, kulak kanaması

5- Yaralanmalarda İlk yardım

Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır?

Kaç çeşit yara vardır?

Yaraların ortak belirtileri nelerdir?

Yaralanmalarda ilk yardım nasıl olmalıdır?

Ciddi yaralanmalar nelerdir?

Ciddi yaralanmalarda ilk yardım nasıl olmalıdır?

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?

Delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Ateşli silah yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?

Delici karın yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?

Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

6- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk yardım

Yanık nedir?

Kaç çeşit yanık vardır?

Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?

Yanıklar nasıl derecelendirilir?

Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?

Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleri nedir?

Kimyasal yanıklarda ilk yardım nasıl olmalıdır?

Elektrik yanıklarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?

Sıcak çarpmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Donma belirtileri nelerdir?

7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk yardım

Kırık nedir?

Kaç çeşit kırık vardır?

Kırık belirtileri nelerdir?

Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?

Kırıklarda ilk yardım nasıl olmalıdır?

Burkulma nedir?

Burkulmada ilk yardım nasıl olmalıdır?

Çıkık nedir?

Çıkık belirtileri nelerdir?

Çıkıkta ilk yardım nasıl olmalıdır?

Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Tespit yöntemleri nelerdir?

8- Bilinç Bozukluklarında İlk yardım

Bilinç kaybı nedir?

Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?

Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?

Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardım nasıl olmalıdır?

Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?

Havale nedir?

Havale nedenleri nelerdir?

Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?

Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?

Ateşli havalede ilk yardım nasıl olmalıdır?

Sara krizi (Epilepsi) nedir?

Sara krizinde ilk yardım nasıl olmalıdır?

Kan şekeri düşüklüğü nedir?

Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?

Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşmesinde ilk yardım nasıl olmalıdır?

Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?

Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısında ilk yardım nasıl olmalıdır?

9- Zehirlenmelerde İlk yardım

Zehirlenme nedir?

Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?

Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilk yardım nasıl olmalıdır?

Sindirim yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım nasıl olmalıdır?

Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilk yardım nasıl olmalıdır?

10- Hayvan Isırmalarında İlk Yardım

Hayvan ısırmaları neden önemlidir?

Kedi, köpek ısırmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?

Arı sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?

Akrep sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Yılan sokmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?

Deniz canlıları sokmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk yardım

Göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

Buruna Yabancı cisim kaçmasında ilk yardım nasıl olmalıdır?

12- Boğulmalarda İlk Yardım

Boğulma nedir?

Boğulma nedenleri nelerdir?

Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?

Boğulmalarda genel ilk yardım işlemleri ne olmalıdır?

13- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?

Acil taşıma teknikleri nelerdir?

Sürükleme yöntemleri nelerdir?

Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası) nasıl olmalıdır?